კონფერენცია "შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის" შესახებ

ასევე იხილეთ