ქ. ყვარელში მდებარე V III-IX სს-ის ცხრაკარას ეკლესია

ასევე იხილეთ