"საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით, 2008 წელს  დაფუძნდა.


სააგენტო შეიქმნა ქვეყნის ეროვნულ და მსოფლიო მნიშვნელობის კომპლექსური ძეგლების  ბაზაზე, წარმოადგენს მათ ერთობლიობასა და სამართალმემკვიდრეს.

      სააგენტოში გაერთიანებულია:

 • დიდი მცხეთის არქეოლოგიური სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • ქსნის ხეობის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • უჯარმის არქიტექტურული ანსამბლი
 • სამშვილდის არქიტექტურული ანსამბლი
 • გრემის მუზეუმი
 • კლდეკარის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • დიდი-ლიახვის ხეობის სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი;
 • სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი;
 • ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;
 • ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი.


       ეროვნული სააგენტო ახორციელებს:

 • მუზეუმ-ნაკრძალების, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლებისა და ობიექტების დაცვას, მოვლა-პატრონობასა და პოპულარიზციას;
 • სამეცნიერო კვლევითი, საკონსულტაციო და საექსპერტო საქმიანობის მართვის ხელშეწყობას;
 • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას;
 • საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას;
 • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და ექსპონატების შესწავლას, მათი ისტორიული, მეცნიერეული და მხატვრული ღირებულებების განსაზღვრას, კვლევასა და პოპულარიზაციას;
 • კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ სამეცნიერო ნაშრომების მომზადებას და პუბლიკაციას;
 • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ობიექტების ფიქსაციასა და ინვენტარიზაციას;
 • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებსა და ობიექტებზე ჩასატარებელი კვლევითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგიური ექსპერტიზას;
 • საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის და შემეცნების მიზნით, კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული პროგრამების მომზადებას.

       ეროვნული სააგენტოს მიზნებია:

 • საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება, კვლევა და პოპულარიზაცია;
 • მუზეუმ-ნაკრძალების ინფრასტრუქტურის განვითრება, საბავშვო-საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება და ამუშავება;
 • ძეგლთა დაცვის სფეროში საზღვარგარეთის წამყვან სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ცენტრებსა და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
 • ძეგლთა ინვენტარიზცია და კულტურული მემკვიდრეობის სიანფორმაციო ბაზის შექმნა;

 

მისალოცი ბარათის გაგზავნა